Hakkımızda

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İzin Belgeli EYLÜL TARIM 2003 yılında Haşere ve Kemirgen Kontrolünde akademik eğitime sahip Ziraat Mühendisi, Çevre Sağlığı Teknikerleri ve Teknik uzman kadro ile kurulmuş 2005 yılında yürürlüğe giren Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliğine tabi olarak ruhsatlandırılmıştır.

 

Çevre ve İnsan Sağlığına etkilemeyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kimyasalları kullanma hükümlülüğüne uyarak, teknolojinin el verdiği en son imkanları ve ekipmanları kullanan eğitimli, deneyimli ekiplerimiz ve tecrübelerimiz ile uzun vadeli çözümler üretiyor, yaşam ve çalışma alanlarınızı kontrol altında tutuyoruz.

 

Zararlılarla mücadele konusunda yaşadığınız ve çalıştığınız mekanların yapısına uygun, maksimum etkinlik sağlayacak mücadele yöntemlerini programlayıp hassasiyet ve ehliyetle uyguluyoruz.

 

İşletmelerde veya yaşam alanlarında uygulanacak mücadele yöntemlerini, önce çevre sloganıyla belirliyor minimum kimyasal kullanımıyla maksimum çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız uygulamalarda; müşterilerimizi tam bilinçlendirerek, müşterimizin iş yükünü arttırmadan yaşam ve çalışma akışını aksaklığa uğratmadan işin içinde tutup çalışmalarımızın bir parçası haline getiriyoruz. Bu yöntemle yapılan çalışmaların olası aksaklıkların tespitini ve çözümlerini kolaylaştırmış oluyoruz.

 

Fiziksel, kimyasal veya biyolojik kullanılan tüm yöntemler, atılan adımları ve planlanan işleri rapor ediyor müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu raporlamaları karşılıklı belirleyeceğimiz periyotlarda değerlendirip varsa eksikliklerimizi tespit edip uygulanabilecek yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz.

 

İşletmelerde tam kontrolü sağlamanın yanında, iç denetim, kalite denetimleri, resmi veya müşteri denetimlerindeki tüm gerekleri yerine getirmiş oluyoruz.

Müşteri portföyümüzde özellikle gıda ve sağlık sektöründeki (hastaneler) işletmelerin yoğunlukta olması, bu müşterilerimizle uzun vadeli çalışıyor olmamız övünç kaynağımızdır. Bu sektörlerin yanı sıra okul, ev, konaklama hizmeti veren yerler, metal işleme, boya, mobilya ve tekstil sektörlerindeki işletmeler de portföyümüzde yer almaktadır.

 

Amacı uzun vadeli, ekonomik ve çevreci çözümler sunmak olan EYLÜL TARIM işletmelerinizi ve yaşam alanlarınızı Haşere ve Kemirgenlere karşı korumak üzere en güvenilir çözüm ortağınızdır.

 

Saygılarımızla