Haşere Kontrol


T.C. Sağlık Bakanlığı İzin Belgeli EYLÜL TARIM 2003 yılında Haşere ve Kemirgen Kontrolünde akademik eğitime sahip Ziraat Mühendisi, Çevre Sağlığı Teknikerleri ve Teknik uzman kadro ile kurulmuş 2005 yılında yürürlüğe giren Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliğine tabi olarak ruhsatlandırılmıştır.

Çevre ve İnsan Sağlığını etkilemeyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kimyasalları kullanma hükümlülüğüne uyarak, teknolojinin el verdiği en son imkanları ve ekipmanları kullanan, eğitimli, deneyimli ekiplerimiz ve tecrübelerimiz ile uzun vadeli çözümler üretiyor, yaşam ve çalışma alanlarınızı kontrol altında tutuyoruz.

Zararlılarla mücadele konusunda, yaşadığınız ve çalıştığınız mekanların yapısına uygun, maksimum etkinlik sağlayacak mücadele yöntemlerini programlayıp hassasiyet ve ehliyetle uyguluyoruz.

İşletmelerde veya yaşam alanlarında uygulanacak mücadele yöntemlerini, önce çevre sloganıyla belirliyor minimum kimyasal kullanımıyla maksimum çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız uygulamalarda; müşterilerimizi tam bilinçlendirerek, müşterimizin iş yükünü arttırmadan yaşam ve çalışma akışını aksaklığa uğratmadan işin içinde tutup çalışmalarımızın bir parçası haline getiriyoruz. Bu yöntemle yapılan çalışmaların olası aksaklıkların tespitini ve çözümlerini kolaylaştırmış oluyoruz.

Fiziksel, kimyasal veya biyolojik, kullanılan tüm yöntemler, atılan adımları ve planlanan işleri rapor ediyor müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu raporlamaları karşılıklı belirleyeceğimiz periyotlarda değerlendirip varsa eksikliklerimizi tespit edip uygulanabilecek yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz.

İşletmelerde tam kontrolü sağlamanın yanında, iç denetim, kalite denetimleri, resmi veya müşteri denetimlerindeki tüm gerekleri yerine getirmiş oluyoruz.

Amacı uzun vadeli, ekonomik ve çevreci çözümler sunmak olan EYLÜL TARIM işletmelerinizi ve yaşam alanlarınızı Haşere ve Kemirgenlere karşı korumak üzere en güvenilir çözüm ortağınızdır.


UYGULAMA YÖNTEMLERİ

1. Jel Uygulama:
Yarıklara, çatlaklara ve elektronik ekipmanların üzerine küçük jel noktaları halinde uygulanabilen özellikle “hamamböceği” olmak üzere kapalı alanlardaki yürüyen haşerelerle mücadelede en etkili ve en güvenli yöntemdir.

2. Kokusuz Sprey Uygulama: Kapalı alanlarda, duvar yüzeylerine, duvar diplerine, kapı, pencere pervazlarına eşya ve ekipman aralarına;  kokusuz, lekesiz, insan sağlığına zarar vermeyen sağlık bakanlığı ve dünya sağlık örgütü tarafından onaylı uzun süre kalıcı etkisi olan kimyasallarla yapılan uygulamadır.  


3. Kokulu Sprey Uygulama: Açık alanlarda ve boş depo, bodrum vb. yerlerde uygulanabilen sağlık bakanlığı ve dünya sağlık örgütü tarafından onaylı kokulu, lekesiz, ani ve düşürücü etkili ilaçlarla yapılan sprey ilaçlama yöntemidir.

4. Fare Mücadelesi: Binaların veya işletmelerin çevresinde uygun noktalara yeterli gördüğümüz sayıda Fare İstasyonu olarak adlandırılan plastik kutular yerleştirilip bu kutuların içine 2. Jenerasyon antikoagülan fare zehirleri koyularak yapılan fare mücadelesidir. Bu yöntem halen fare mücadelesinde en etkili ve en teknolojik yöntemdir.

5. Alan Uygulaması: Park, bahçe, bina çevresi ve sitelerin yeşil alanlarında başta “kene” olmak üzere tüm zararlılara karşı kokusuz, lekesiz, insan sağlığına zarar vermeyen sağlık bakanlığı ve dünya sağlık örgütü tarafından onaylı uzun süre kalıcı etkili ilaçlarla yapılan sprey ilaçlama yöntemidir.

6. Larva Mücadelesi: En etkili ve ekonomik haşere mücadele yöntemidir. Haşereleri kaynakta yok etme mantığına dayanır. Su birikintileri, gübrelikler ve bataklıklar gibi haşere üremesine kaynak olabilecek alanlarda uygulanan, fiziksel, biyolojik veya kimyasal mücadele yöntemleridir.

7. Fümigasyon: Fumigasyon işlemi, çeşitli alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilen, canlının tüm yaşam evrelerini yok ederek ürünün korunmasını sağlayan süblimleşme prensibine bağlı bir yöntemdir.
Hasattan sonra depolanmış veya işlenmiş üründe oluşabilecek zararlıları ürüne zarar vermeden yok edebilen bir mücadele yöntemidir.

Haşere İlaçlama Gerektiren Alanlar;

• Ev, Apartman, Lojman, Villa ve Site İlaçlamaları,
• Hastaneler, Sağlık Ocakları, Klinikler ve Rehabilitasyon Merkezleri,
• Lokanta, Restourant, Cafe vb.Toplu Tüketim Yerleri,
• Fırın ve Pastane gibi Gıda Üretim Yerleri,
• Fabrika ve İmalathaneler
• Sinema ve Spor Salonları vb.
• Toplu Yaşam ve Eğlence Yerleri,
• Alışveriş Merkezileri, İş Merkezi ve Marketler,
• Otel, Motel ve Pansiyonlar,
• Okul, Yurt, Kreş ve Çocuk Yuvaları,
• Askeri Birlikler ve Resmi Kurumlar,
• Bahçe ve Peyzaj Alanları İlaçlaması.
 
 
Pro WEB